Hakin9

Czasopismo Hakin9
zakres prac Skład.
klient Software Wydawnictwo

Skład kilkudziesieciu numerów w 7 wersjach językowych. Hakin9 porusza sprawy związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych rozpatrywane zarówno od strony osoby naruszającej bezpieczeństwo, jak i osoby, która bezpieczeństwo zapewnia. Radzi jak skutecznie zabezpieczyć system przed hakerami i wszelkimi innymi zagrożeniami.

Image placeholder

Skład kilkudziesieciu numerów w 7 wersjach językowych. Hakin9 porusza sprawy związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych rozpatrywane zarówno od strony osoby naruszającej bezpieczeństwo, jak i osoby, która bezpieczeństwo zapewnia. Radzi jak skutecznie zabezpieczyć system przed hakerami i wszelkimi innymi zagrożeniami.