• Gazeta

  Rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik). Duże gazety mogą mieć wydania regionalne w skali całości gazety, jak również różnić się tylko działami miejskimi i ogłoszeniowymi oraz repertuarem kin, rozgłośni lokalnych itp. Istnieją również gazety posiadające swoje wersje regionalne
  w skali większej niż jedno państwo. Potocznie – gazeta to czasopismo drukowane na papierze gazetowym.

  więcej na: Wikipedii

 • Czasopismo

  Periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną,
  a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi. Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż.

  więcej na: Wikipedii

 • Skład DTP

  Proces DTP rozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu
  i obrazu. Poszczególne elementy graficzne podlegają następnie indywidualnej obróbce, a na tekst jest nanoszona korekta. Następnie odbywa się zasadnicza część procesu, czyli ułożenie z tych wszystkich elementów gotowego projektu stron publikacji, łącznie z naniesieniem informacji dla drukarza i introligatora. Na tym etapie pracy można również umieścić informacje o obrazie całej składki.

  więcej na: Wikipedii

 • Reklama prasowa

  Forma reklamy, dla której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa. Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się zarówno „prasę”
  w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą przekazu), jak i jej multimedialny odpowiednik występujący w e-gazetach lub e-wydaniach, który obok obrazu statycznego może wykorzystywać również formy ruchome (krótkie filmy, animację).

  więcej na: Wikipedii

Menu
 • alt text

  AERA DESIGN : Skład gazet i czasopism

 • alt text

  AERA DESIGN : Projektowanie gazet i czasopism

 • alt text

  AERA DESIGN : Projektowanie reklam prasowych

Projekty
graficzne

Projektowanie czasopism oraz wszelkiego rodzaju grafiki, dla druku i Internetu. Profesjonalny skład na podstawie makiet, dostarczonych przez klienta lub nowy design, wzorowany najnowszymi trendami
i oczekiwaniami odbiorców
. Więcej!

Projektowanie czasopism

Reklama prasowa • Advertorial

Advertorial Zakres prac: projekt graficzny Klient: Always
Alt text
Reklama prasowa Zakres prac: projekt graficzny Klient: Bagatt
Alt text
Advertorial Zakres prac: projekt graficzny Klient: Kenwood
Alt text
Advertorial Zakres prac: projekt graficzny Klient: Fit & Easy
Alt text
Więcej projektów reklam prasowych →

Katalogi • ulotki • broszury • inne

Katalog (magazyn Logo) Zakres prac: projekt graficzny oraz skład. Klient: Agora SA
Alt text
Ulotka (A4 łamana na 3) Zakres prac: projekt graficzny Klient: APS
Alt text
Kreatywny Bazar Zakres prac: przystosowanie czasopisma do wersji na tablety Klient: Kreatywny Bazar
Alt text
Katalog (Cztery Kąty) Zakres prac: skład DTP Klient: Agora SA
Alt text
Więcej projektów →